Телефон 0888 565 337
       Фирмата разполага с високо проходим автомобил за транспорт на зарибителен материал.

 • ДЪГОВА ПЪСТЪРВА (Oncorhynchus mykiss)
  • Вид производство Цена (без ДДС) Цена (с ДДС)
   Хайвер – оплоден 0,015 лв./бр. 0,018 лв./бр.
   Хайвер "на очни точки" 0,025 лв./бр. 0,03 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т.0,3 – 0,5 гр. 0,05 лв./бр. 0,06 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т.0,5 – 1 гр. 0,07 лв./бр. 0,84 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 1 – 2 гр. 0,08 лв./бр. 0,10 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 2 – 5 гр. 0,10 лв./бр. 0,12 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 6 – 10 гр. 0,12 лв./бр. 0,15 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 11 – 15 гр. 12,00 лв./кг 14,40 лв./кг
   Риба за консумация (ср.ед. т. 250 гр.) 6,00 лв./кг 7,20 лв./кг
 • СИВЕН (Salvelinus fontinalis)
  • Вид производство Цена (без ДДС) Цена (с ДДС)
   Хайвер – оплоден 0,02 лв./бр. 0,024 лв./бр.
   Хайвер "на очни точки" 0,03 лв./бр. 0,036 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т.0,3 – 0,5 гр. 0,05 лв./бр. 0,06 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т.0,5 – 1 гр. 0,10 лв./бр. 0,12 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 1 – 2 гр. 0,12 лв./бр. 0,144 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 2 – 5 гр. 0,20 лв./бр. 0,24 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 10 – 15 гр. 12,50 лв./кг 15,00 лв./кг
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 15 – 25 гр. 15,00 лв./кг 18,00 лв./кг
   Риба за консумация ~250 гр. 8,00 лв./кг 9,60 лв./кг
 • БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА (Bachforelle Zeichnung)
  • Вид производство Цена (без ДДС) Цена (с ДДС)
   Хайвер – оплоден 0,03 лв./бр. 0,036 лв./бр.
   Хайвер на "очни точки" 0,05 лв./бр. 0,06 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т.0,3 – 0,5гр. 0,08 лв./бр. 0,10 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т.0,5 – 1 гр. 0,10 лв./бр. 0,12 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 1 – 2гр. 0,15 лв./бр. 0,18 лв./бр.
   Зарибителен материал със ср.ед. т. 2 – 5гр. 0,20 лв./бр. 0,24 лв./бр.
   Риба за консумация(ср.ед. т.200 - 250 гр.) 9,00 лв./кг 10,80 лв./кг
 • ИЗТЕГЛИ PDF