телефон 0888 565 337
ДЪГОВА ПЪСТЪРВА
(Oncorhynchus mykiss)

Тази риба е най-масово отглеждания вид сред студенолюбивите риби. Отличава се с малко кости и вкусно месо, поради което е високо ценена и търсена като деликатесен продукт.

виж още
СИВЕН
(Salvelinus fontinalis)

Тя обитава територията на Северна Америка и най-вече Канада, където представлява голям интерес от страна на спортния риболов. Този вид пъс търва e много лесен за разпознаване...

виж още
БАЛКАНСКА ПЪСТЪРВА
(Bachforelle Zeichnung)

Тя е риба от семейство Пъстървови. В миналото е била разпространена само в Европа и Северна Азия, включително и в България. През 1883г. е пренесена в Северна Америка. Отстрани...

виж още

Завършен проект по ОПРСР

Фирма ИХТИО 2008 успешно изпълни проект "Отглеждане на пъстърва при естествени условия с естествена храна" по ОПРСР в периода 2007 - 2013 година.

Фермата е разположена по поречието на Стара река на 2 км. над гр. Пещера по шосето Пещера-Батак.
Общата площ пъстървовото стопанство е 18.75 дка. В тази площ са включени Рибовъден и Люпилен комплекс.
Приоритет на производството е:
• производството на зарибителен материал от дъгова и балканска пъстърва и сивен;
• производството на дъгова пъстърва и сивен за консумация;

Фирмата разполага с високо проходим автомобил за транспорт на зарибителен материал.